پيش بارگذار بروك

خدمات کافه اجایل

پیاده‌سازی و اجرا

پیاده‌سازی، راهبری و کوچینگ تحول چابک از نقطه ارزیابی میزان چابکی تا کوچینگ مرحله به مرحله سفر تحول چابک با استفاده از مدل‌های بین‌المللی و شناخته شده. در مرحله پیاده‌سازی و اجرا با بهره‌گیری از افراد با تجربه و متخصص و به کارگیری مدل‌های استفاده شده در شرکت‌های مطرح دنیا، میزان چابکی با استفاده از مدل سنجش چابکی ارزیابی شده و در کنار مشاهدات و مصاحبه‌ها، مسیر چابک‌سازی کسب و کار تدوین و به صورت دوره‌ای نیز با دریافت فیدبک‌های مستمر، ردمپ تحول چابک مورد بازنگری قرار گرفته و به‌روزرسانی می‌شود.

co-gallery-5
home-business-01-blog-04

برگزاری دوره‌های آموزشی

برای ایجاد هرگونه تغییر و تحول در هر سازمانی، در وهله اول نیاز است که سطحی از دانش اولیه برای تمامی افراد در لایه‌های مختلف سازمان ایجاد گردد. در ادامه نیز این آموزش با learning by doing به صورت کامل باید نهادینه شود. به همین منظور برگزاری دوره‌های آموزشی با مضامین مفهوم چابکی برای مدیران، چابکی در کسب و کارها و تحول چابک، بخشی از برنامه‌های آموزشی کافه اجایل برای چابک نمودن کسب و کارها می‌باشد. تمامی دوره‌ها دارای سرفصل‌های کاملا مشخص و با قابلیت شخصی‌سازی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌باشد.

مشاوره

انجام خدمات مشاوره به استارت‌آپ‌ها، SME ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های چابکی در کسب و کارها و تحول چابک. مشاوره‌های تخصصی به مدیران ارشد مجموعه‌ها به منظور اخذ تصمیمات درست در زمینه‌های تحول چابک و چابکی کسب و کار و همچنین تشکیل و توانمندسازی تیم‌های درون سازمانی به منظور تسهیل فرآیندهای چابکی با نظارت مشاور.

home-business-01-blog-04